Υπάρχω και -για όσο- στο www.artdemenage.blogspot.com

Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2011

ΌχημαΞύλο πελεκημένο

εγγράμματο

μπιμπλό όχι

ξόανο

επί το ακριβές και ορθόν

όχημα, μέσον, κατέστη

μα δεν αγιαστηκε

στης επιβίωσης τον ύψιστο

τον μέγιστο σκοπό

Και το τεκμήριον:

Αντί ευωδίας

αποσυντιθέμενο

όζει οχετό

Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2011

My way II


Ο τρόπος μου
εξ υπαρχής αντιποίηση πραγματικότητας
οπτική γωνία αμετακίνητης, αμετανόητης στιγμής
Ο τρόπος μου
καθ' υπαγόρευσιν της ανεπεξέργαστης
μέσα φωνής

Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2011

Τότε...

Τότε

Του χρόνου
-αν και ούτε αυτοτελής
ούτε αυτόνομος-
προσδιορισμός

Εισαγωγεύς εξαγομένου συμπεράσματος
είτε γίνονται είτε όχι
-ποιός νοιάζεται;-
οι προϋποθέσεις
αποδεκτές


Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2011

Φέγγε μου...
...και έτσι
αδύναμο
φαγωμένο
λειψό
Φέγγε μου
στα χαλάσματα
να διακρίνω
πού βρίσκομαι
πού πατώ...